نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان برگزار شد

🔹 این جلسه با دستور اهداف و برنامه‌های سال 1401 باتوجه به اینکه از سوی رهبر معظم انقلاب به نام " تولید، دانش بنیان و اشتغال کارآفرین " مزین شده‌اند، با حضور امام جمعه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

فرمانداری و اعضای شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

🔹 "ماموستا محمد واوی" امام جمعه سردشت در این جلسه گفت: امروزه اقتصاد یک ابزار برای نفوذ می‌باشد و اقتصاد قدرتمند برابر با دیپلماسی قوی و کشوری قوی است.

🔹 وی  بیان کرد: این شهرستان برای تولید ظرفیت مناسبی دارد و برای پیشرفت و توسعه آن حرکت به سوی صنعت ضرورت دارد و بایستی دانش علمی را با ظرفیت دانشگاهها به این شهرستان وارد کرد.

🔹 "حسین خضری" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری نیز در این جلسه با بیان اینکه برای اجرای برنامه و اهداف سازمانی مطابق سیاست‌های دولت و جهادی عمل کرد، در راستای تحقق شعار سال، خواستار

خارج شدن از تولید روتین ، معرفی و برند سازی محصولات بومی و محلی ، دعوت سرمایه گذاران و اجرای طرح صنعت گردشگری در شهرستان شد.

🔹 در پایان هریک از اعضا به بیان و نظراتی در خصوص اهداف و برنامه کاری خود در راستای تحقق شعار سال ارائه دادند.