جلسه ساماندهی کوچ عشایر شهرستان سردشت در مناطق مرزی:

💢 جلسه ساماندهی کوچ عشایر شهرستان سردشت  در مناطق مرزی

 🔻 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، ظهردوشنبه ۲۲اردیبهشت ماه باحضور اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت، اعضای شورای تامین،معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، بخشداران، روسای ادارت ذیربط ¤جلسه کوچ عشایر مناطق مرزی شهرستان¤ با موضوعات؛

🔸️تهیه بانک اطلاعاتی دام و اجرای پلاک کوبی احشام

🔹️صدور کارت شناسایی برای دامداران نوار مرزی

🔸️برگزاری همایش دامداران در بخش های مرکزی و وزینه

🔹️تعیین نماینده دامداربرای هر منطقه

🔸️محدودیت راه اندازی سیاه چادر در حریم امنیتی مرز

🔹️ تعیین زمان و محدوده مشخص برای چرای دام

 درمحل دفتر فرماندار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.