فرماندار سردشت در جلسه مدیریت پسماند عنوان کرد:

در کنار مکان یابی اصولی و کارشناسی برای دفن زباله، فرهنگ سازی کم کردن حجم زباله در شهرستان ضرورری است

در کنار مکان یابی اصولی و کارشناسی برای دفن زباله، فرهنگ سازی کم کردن حجم زباله در شهرستان ضرورری است
جلسه ستاد مدیریت پسماند شهرستان سردشت با موضوع مکان یابی برای محل جدید دفن زباله، در فرمانداری سردشت برگزار شد.

فرماندار در این جلسه ضمن تقدیر از حساسیتی که ادارات متولی به موضوع دفن زباله با معیارهای استاندارد انجام می دهند افزود: مکانی که برای دفن زباله انتخاب می شود باید مالکیت منابع طبیعی را داشته باشد و در اختیار اشخاص نباشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز جهارشنبه 98/5/16 جلسه ستاد مدیریت پسماند با موضوع مکانیابی محل جدید دفن زباله و ارائه طرحهای پیشنهادی توسط کارشناشان این حوزه در فرمانداری سردشت برگزار شد.
فرماندار سردشت موقعیت توپوگرافی خاص شهرستان را از دلایل دشواری این مکان یابی عنوان کرد افزود: باید تمامی جوانب برای تعیین مکانی مناسب که به عنوان کانون شهرهای سردشت، ربط و نلاس مورد استفاده قرار گیرد را در نظر گرفت.
نخشی پور برنامه ریزی برای کم کردن حجم پسماند شهرستان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: شوراها و شهرداریهای 4 شهر باید تبلیغات و برنامه های فرهنگی به منظور کم کردن حجم زباله در هر خانواده و همچنین تفکیک و جداسازی در محل را جزو برنامه های کاری خود قرار دهند.

# نظر : 0