بازدید فرماندار شهرستان سردشت از وصل سرریز مخزن ۲۰۰۰مترمکعبی # گرده سور

🔸️صبح امروز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰،اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه مظفری رئیس اداره آب و فاضلاب از مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی گرده سور بازدید نمودند.
▪️شایان ذکر است که با وصل سرریز مخزن گرده سور به مخزن ۲۵۰۰ متر مکعب افت فشار مناطق سه راهی مارغان و مناطق پایین دست بلوار شلماش رفع خواهد شد.

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت