مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان سردشت برگزار شد