بازدید میدانی فرماندار سردشت از ایستگاه پمپاژ آب اراضی کشاورزی شهرنلاس:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز چهارشنبه ۱۸تیرماه اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به اتفاق معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار، بخشدار وزینه و مدیر جهاد کشاورزی جهت بررسی مسائل مشکلات آبرسانی به مزارع از ایستگاه پمپاژ آب اراضی کشاورزی شهر نلاس بازدید کردند.
فرماندار با تاکید بر اینکه آبرسانی به اراضی کشاورزی مطالبه برحقی است .خاطر نشان کرد: در صد بالایی از مردم شهرستان در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند و بنابراین باید کمبودها و مشکلات در این حوزه به حداقل برسد.