بازدیداقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از پارک بانوان سردشت

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز 30 فروردین اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت به همراه اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار سردشت از پارک بانوان به منظور از سرگیری عملیات عمرانی و تکمیل پروژه بازدید کردند.