مسابقات قرآنی در رشته های حفظ، تلاوت، ترتیل، دعا خوانی و اذان برگزار شد