دیدار فرماندار شهرستان سردشت با کارکنان اورژانس اجتماعی(۱۲۳)

به مناسبت هفته بهزیستی 

🔺️دیدار فرماندار شهرستان سردشت با کارکنان اورژانس اجتماعی(۱۲۳)

- یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰