فرماندار سردشت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت:

تمامی امکانات و ظرفیت های شهرستان را برای خلق حماسه ای عظیم در2 اسفند بسیج کرده ایم

تمامی امکانات و ظرفیت های شهرستان را برای خلق حماسه  ای عظیم در2 اسفند بسیج کرده ایم
فرماندار سردشت گزارشی از وضعیت انتخابات در شهرستان سردشت را برای خبرگزاری صدا و سیما تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری سردشت روز دوشنبه 98/11/28 فرماندارسردشت در گفتگوبا خبرگزاری صداوسیما در سردشت با تاکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی به دور از هرگونه حاشیه و چالش افزود: باید با رویکرد قانون مداری و امانتداری وظایف شرعی و قانونی خود در این مسئولیت خطیر را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

فرماندار سردشت از آمادگی کامل کلیه  نهادهای دخیل در انتخابات خبر داد و افزود: تعاملی مثال زدنی مابین هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی در شهرستان برقرار است که این موضوع در برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و باشکوه بسیار تاثیرگذار است.
اقصی نخشی پور در گزارشی از شعبات اخذ رای گفت: تعداد 124 شعبه اخذ رای در شهرستان سردشت تعیین شده است که از این تعداد 80 شعبه در بخش مرکزی و 44 شعبه در بخش وزینه مستقر خواهند بود.

# نظر : 0