با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری سردشت

شورای شهرستان سردشت تشکیل جلسه داد

شورای شهرستان سردشت تشکیل جلسه داد
جلسه بررسی موضوعات برداشت شن و ماسه از رودخانه زاب سردشت تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز سه شنبه 98/10/10 جلسه ای به منظور پیگیری وضعیت برداشت شن و ماسه از رودخانه و نحوه فعالیت کارخانه های ماسه شویی با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری سردشت  در دفتر فرمانداری سردشت برگزار شد.
با توجه به پایین آمدن تراز سطح آب دریاچه سد سردشت و شروع برداشت شن از بستر رودخانه توسط کارخانه های ماسه شویی و مشکلاتی که در این حوزه به چشم می خورد، این جلسه تشکیل گردید و مسئولان ادارات مرتبط در این حوزه اقدامات انجام داده شده و در حال انجام را تشریح کردند.
حقیقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سردشت  بر لزوم رعایت دقیق تمامی موارد قانونی در خصوص برداشت شن از بستر رودخانه تاکید کرد و از تشکیل کمیته نظارت بر فعالیت های کارخانه های شن و ماسه متشکل از ادارات مرتبط، زیر نظر فرمانداری خبر داد.
همچنین با توجه به پیگیریهای فرماندار سردشت در خصوص کف تراشی محدوه دریاچه سد، مراحل تعیین محدوده توسط کارشناس جهت واگذاری بصورت مزایده با مسئولیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت در حال انجام است.

 

# نظر : 0