دیدارمقصودی فر معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان و علیزاده ذی حساب اقتصاد و دارائی با فرماندار شهرستان سردشت:

دیدارمقصودی فر معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان و علیزاده ذی حساب اقتصاد و دارائی با فرماندار شهرستان سردشت:

   به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز سه شنبه ۱۳ خرداد مقصودی فر معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان و علیزاده ذی حساب اقتصاد و دارائی  با نخشی پور فرماندار سردشت در محل دفترفرماندار دیدار کردند.

🔻دراین دیدار مواردی به شرح ذیل:مشکلات و ساماندهی زیرساخت‌های گمرک و بازارچه مرزی کیله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.