بازدید "دکتر جان بابایی" معاون درمان وزارت بهداشت از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت

با همراهی فرماندار سردشت و مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستان و حضور"دکتر جان بابایی" معاون درمان وزارت بهداشت با هیأت همراه در شهرستان سردشت

▪️ بازدید از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت

🔖دوشنبه: ۹ فروردین ماه ۱۴۰۰
✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت 
🆔