فرماندار سردشت: گفتمان و اندیشه‌های حضرت امام (ره) در جامعه تبیین و تشریح شود

🔹️اقصی نخشی پور فرماندار سردشت در دومین جلسه شورای اداری شهرستان سردشت در سال 1400 که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای باز با حضور اعضای شورای تامین و شورای اداری شهرستان برگزار گردید،با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: این انقلاب بدون نام حضرت امام (ره) در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست و حضرت امام (ره) یک انسان تحول خواه و تحول گرا بود و به دنبال تحول وضعیت جامعه اسلامی به یک وضعیتی که اکنون ایران اسلامی به عنوان یک الگوی جهانی تبدیل شده، بود.

🔹️وی افزود:اکنون که جهاد در فلسطین علیه صهیونیسم انجام می‌شود الگو گیری آن از انقلاب شده و در مسیر مقاومت و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی تلاش می‌کنند.

🔹️نخشی پور در ادامه گفت:آنچه که امروز شهید سلیمانی یک مکتب تبدیل شده است به همین خاطر است که شهید سلیمانی در مسیر همان جهاد و گفتمانی بود که حضرت امام (ره) برای تحول نظام جهانی ارائه داده بود. وی با اشاره به فرمایش حضرت امام(ره) که انقلاب خودرا به جهان صادر خواهیم کرد، گفت: اکنون در جای جای جهان که هستند کسانی عدالت خواه و آزادی خواه با استناد و استمداد از مسیر حضرت امام (ره) حرکت می کنند و جامعه اشان را به سوی تحول رهنمون می‌کنند.

🔹️فرماندار سردشت در ادامه افزود:حضرت امام (ره) تنهامعلم، استاد و مدرس صرف نبود و ایشان یک رهبر واقعی و فرمانده عملیات در میدان جنگ بود که جامعه را به سوی سعادت رهنمون کرد و به قول انگلیسی‌ها یک منتور بود یعنی رهبر واقعی که روحاً و جسماً، ظاهراً و باطناً با اعتقاد، مردم به دنبالش می افتاد و از اعتقاداتی که داشت سراسر استفاده می‌کرد تا آن چشم اندازی که منتور مشخص می‌کند برسد.

🔹️وی دراین خصوص افزود:فرق مدیریت با منتور این است که مدیریت ظاهری است و برای رسیدن به آن برنامه ریزی‌ها تلاش می‌کند اما منتور کسی است که با اعتقاد روحی‌، باطنی و ظاهری دنباله‌رو این شخصیت هستند شخصیتی که دارای یک تحول اساسی را در جامعه ایجاد می‌کند.
بنابراین ضرورت دارد از تمام ظرفیت‌های شهرستان در جهت تبیین و تشریح اندیشه‌های حضرت امام (ره) و گفتمانی که ایشان در جامعه ایجاد کرد به نسل جوان و نسل‌های آینده از طریق فضاهای محیطی و مجازی وهمه ظرفیت‌های فرهنگی استفاده شود تا جامعه از این سرچشمه حیات بخش که سرچشمه انقلاب اسلامی بود  بهره گرفته شود و  استفاده بکنیم و
به عنوان یک رویکرد ماندگار و تاریخی گرچه از نظر ظاهری فقدان این فرزانه تجلیل می‌کنیم، بزرگداشت برگزار می شود و ظاهراً در بین ما نیست اما اندیشه‌ها‌، وصایا، رهنمودها، گفتمان‌ها ره) برای تحول جامعه بهره گرفته می‌شود به عنوان یک مکتب در مقابل ماست از آن استفاده می‌کنیم و از این مسیر نورانی حضرت امام ( ره ) برای تحول جامعه بهره می‌گیریم.

🔹️نخشی پور در بخش دیگری از سخنانش گفت :در بحث انتخابات، صحیفه ی نور وصایای حضرت امام (ره) مطالب و موضوعات ارزشمندی برای جامعه تبیین فرموده‌اند. مشارکت در انتخابات، مشارکت پرشور و افزون، انتخاباتی مخصوص همه اقشار و اقوام مختلف جامعه و برهمه ما یک تکلیف شرعی و قانونی است و این همه موضوعات ملهم از دین مبین اسلام و قرآن کریم است که حضرت امام (ره) از آن استنباط و استخراج کرده و به جامعه داده و اکنون برای یک جامعه تمدن ساز از آن استفاده می‌کنیم.


✍روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان سردشت