➖حضور"دکتر جان بابایی" معاون درمان وزارت بهداشت با هیأت همراه درشهرستان سردشت

➖حضور"دکتر جان بابایی" معاون درمان وزارت بهداشت با هیأت همراه درشهرستان سردشت

️ با استقبال فرماندار شهرستان سردشت و پیگیری های مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستانهای پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی:

♦️حضـــور:
➖"دکتر جان بابایی" معاون درمان وزارت بهداشت با هیأت همراه درشهرستان سردشت

🔖دوشنبه: ۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت