تجهیز مرکز خرید گندم شهر نلاس به باسکول ۶۰ تنی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت در پنجمین روز بزرگداشت هفته دولت پروژه تجهیز مرکز خرید گندم شهر نلاس به باسکول ۶۰ تنی دیجیتال به بهره برداری رسید.این باسکول با اعتبار ۷۵۰ میلیون ریال که ۶۰۰ میلون ریال از محل صندوق توسعه ملی و تهسیلات بانک توسعه تعاون و ۱۵۰ میلیون ریال آورده شخصی راه اندازی شد.