جلسه ویدئو کنفرانس حقیقی معاون برنامه ریزی فرمانداروبخشداران بخش مرکزی، وزینه با رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی و خدرلو مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری :

  بمنظور مبارزه با بیماری کرونا ویروس در روستاها و اقدامات انجام گرفته شده توسط بخشداران و دهیاری ها،صبح امروز ۲۳ فروردین ماه، جلسه ویدئو کنفرانس حقیقی معاون برنامه ریزی فرمانداروبخشداران بخش مرکزی، وزینه با رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی و خدرلو مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری برگزار شد