بازدید فرمانداراز زمین پروژه ساخت سالن طبقاتی ورزشی :

بازدید "اقصی نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت "بهمراه مهندس حسین پور نماینده مردم شریف شهرستانهای سردشت- پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، خسرو ارتقایی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی کشور، سیدمجید سید مومنی، مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، ایران دوست مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و رئیس اداره ورزش و جوانان از زمین پروژه ساخت سالن طبقاتی ورزشی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در مجموعه ورزشی شهدای ۷ تیر سردشت

 

-روابط عمومی فرمانداری سردشت

- (شنبه) 22 آذرماه سالجاری