حضور فرماندارشهرستان سردشت در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد):

حضور فرماندارشهرستان سردشت در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد):

روز چهارشنبه ۱۳۹۹.۱۱.۰۱
از ساعت ۱۲ الی ۱۳.۳۰
"اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت  با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهد بود.

- سه شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۹