سردشت نیاز به اجرای طرح‌های محرومیت زدایی در سطح وسیعی دارد

◽️ فرماندار سردشت با گروه پیامد سنجی محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور در حوزه سرزمینی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

◽️ لقمان خسروپور در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای رفع محرومیت زدایی به وضعیت کلی شهرستان اشاره و گفت: این شهرستان شرایط خاص خود را دارد و به لحاظ شاخص متاسفانه در سطح پایین استان قرار دارد اما از طرفی هم ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای پیشرفت و توسعه دارد.

◽️ فرماندار سردشت با بیان اینکه این شهرستان متفاوت تر از سایر شهرستان‌های دیگر است و نباید مقایسه ای بین آنها شود،  اظهارکرد: اقدامات بسیار زیاد ارزشمندی در جهت زدودن چهره محرومیت برای این شهرستان انجام گرفته اما کافی نیست و بایستی این اقدامات در سطح وسیعی با اعتبارات خاصی صورت بگیرد، باید نگاه ویژه‌ای به این شهرستان شود.

____________________

📅 سه‌شنبه :31خردادماه 1401
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت