در جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سردشت

فعالیت دست فروشان و وانت داران شهر سردشت ساماندهی شد

فعالیت دست فروشان و وانت داران شهر سردشت ساماندهی شد
جلسه ساماندهی دست فروشان و وانت داران در فرمانداری سردشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز سه شنبه 98/9/26 جلسه ساماندهی دست فروشان و وانت داران سردشت در فرمانداری سردشت برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سردست برگزار شد، تصمیماتی حول ساماندهی فعالیت دست فروشان اتخاذ گردید.


 

# نظر : 0