کمیته تدارکات و حمل و نقل انتخابات شهرستان سردشت  باریاست فرمانداربرگزارشد

کمیته تدارکات و حمل و نقل انتخابات شهرستان سردشت  باریاست فرمانداربرگزارشد

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت ، امروز دوشنبه  ۳۰ فروردین ماه، کمیته تدارکات و حمل و نقل انتخابات شهرستان سردشت باحضور " اقصی نخشی پور" فرماندار شهرستان سردشت،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سایر مسئولین ذیربط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد 

🔖 دوشنبه: ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰