بازدید فرماندار از عملیات  سنگفرش و بهسازی پیاده رو بلوار شهید علی پور حدفاصل اداره آب و فاضلاب و بازارچه شار:

مروز سه‌شنبه ۲۰خرداد

💎 اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت بهمراه حقیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و شهردار از عملیات  سنگفرش و بهسازی پیاده رو بلوار شهید علی پور حدفاصل اداره آب و فاضلاب و بازارچه شار بازدید کردند