سرپرست فرمانداری سردشت مطرح کرد

اخلاق و آداب معاشرت در برخورد با ارباب رجوع رعایت شود

اخلاق و آداب معاشرت در برخورد با ارباب رجوع رعایت شود

اخلاق و آداب معاشرت در برخورد با ارباب رجوع رعایت شود

سرپرست فرمانداری شهرستان سردشت گفت: برخورد با ارباب رجوع و نحوه معاشرت با آنان باید توأم با ادب و احترام باشد تا حق کسی پایمال نشود.

اقصی نخشی پور با حضور در اداره برق و در دیدار با پرسنل آن گفت: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه ی هر سازمانی است و توانمندی سازمان در گرو ابتکار، خلاقیت و کار موثر و‌ مثبت نیروی انسانی آن است.

وی گفت:قبل از انقلاب ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی گریبانگیر مردم ایران بود و با طلوع خورشید انقلاب سایه ظلم و استبداد رخت بربست.

سرپرست فرمانداری سردشت با تاکید بر رعایت قانون تصریح کرد: مدیریت توزیع برق در ارائه خدمات قانون را ملاک عمل قرار دهد و از ارائه خدمات به کسانی که ساخت و ساز غیرمجاز انجام می دهند یابه حریم منابع طبیعی تجاوز می کنند، خودداری نماید.

# نظر : 0