برنامه ریزی توسعه کشاورزی سردشت

جلسه برنامه ریزی احداث مجتمع شهرک های کشاورزی سردشت برگزار شد

جلسه برنامه ریزی احداث مجتمع شهرک های کشاورزی سردشت برگزار شد
با حضور مدیر شهرک های کشاورزی استان آذربایجان غربی جلسه احداث مجتمع های کشاورزی در سردشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز چهارشنبه 98/10/25 جلسه برنامه ریزی احداث مجتمع شهرک های کشاورزی با حضور مدیر شهرک های کشاورزی استان آذربایجان غربی در فرمانداری سردشت تشکیل شد.
فرماندار سردشت در این جلسه کشاورزی را یکی از قطب های توسعه عنوان کرد و افزود: شهرستان سردشت با استعداد و پتانسیل های خاصی که در زمینه کشاورزی دارد می تواند با سرمایه گذاری در این حوزه قسمت عمده بیکاری در شهرستان را برطرف و فرصت های اشتغال فراوانی به دست آید.
اقصی نخشی پور نقش مدیران شهرستان در تحقق تمامی موضوعات توسعه ای شهرستان را حائز اهمیت و برجسته خواند و تاکید کرد: هر یک از مدیران به عنوان حلقه ای از زنجیر محکم خدمات رسانی نقشی تاثیر گذار در شکوفایی شهرستان خواهند داشت.
فرماندار سردشت احداث شهرک های کشاورزی را گامی موثر در شکوفایی و رونق سردشت عنوان کرد و افزود: فرمانداری سردشت و تمامی ادارات و ارگانهای ذیربط آمادگی و همکاری کامل جهت احداث این شهرک ها در سردشت را دارند و تحقق این موضوع یکی از خواسته های ما در جهت توسعه صنعت کشاورزی در سردشت بوده است.
در ادامه جلسه جلفایی مدیر شهرک های کشاورزی استان آذربایجان غربی به توضیحاتی در خصوص تاریخچه و ماهیت شهرک های کشاورزی و اهداف و دلایل راه اندازی آنها پرداخت.وی شهرستان سردشت را یکی از شهرستانهای بسیار مستعد برای اجرایی شدن این طرح خواند و خاطرنشان کرد در صورت اجرایی شدن طرح شهرک های کشاورزی در سردشت، فرصت های اشتغال فراوانی ایجاد خواهند شد و علاوه بر رفع عمده بیکاری، شاهد جهش چشمگیر شهرستان به سمت توسعه و شکوفایی  خواهیم بود. 

# نظر : 0