دیدار مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی با فرماندار:

دیدار مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی با فرماندار:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۹۹، مهندس آخوندزاده مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی ، با اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت در دفتر کار ایشان دیدار نمودند و در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان ، میزان نقدینگی پرداخت شده به شهرستان سردشت، تعداد افراد متقاضی و شرایط جدید پرداخت وام به کارآفرینان بحث و تبادل نظر نمودند.
نخشی پورفرماندار سردشت از نگاه ویژه و مسئولیت پذیری مدیر صندوق کارآفرینی امید تقدیر کرد.