جلسه بررسی مسائل و مشکلات بازارچه مرزی کلیه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت امروز چهارشنبه ۱۶ تیرماه سالجاری باریاست "اقصی نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت وباحضور فرمانده هنگ مرزی،نمایندگان اعضای شورای تامین،روسای ادارات ذیربط و شورای پیله وری جلسه بررسی مسائل و مشکلات بازارچه مرزی کلیه با محوریت《صادرات و واردات》درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.