فرماندار سردشت:

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ادارات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ادارات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
جلسه شورای فرهنگ عمومی با موضوع تقویت بنیان خانواده و رفع آسیب های اجتماعی برگزار شد

فرماندار سردشت در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: هر اندازه در راستای تحکیم بنیانهای خانواده به عنوان جامعه ای کوچک و زیربنایی تلاش کنیم، شاهد جامعه ای سالم و بدور از آسیب های اجتماعی خطرناک خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری سردشت در جلسه شورای فرهنگ عمومی که روز یکشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری سردشت برگزار نخشی پور فرماندار سردشت ضمن تاکید بر توجه ویزه مدیران به برنامه های فرهنگی و اجتماعی افزود: فرهنگ سازی نقش موثری در حصول نتایجی مطلوبی را دارد که در حوزه اجتماعی به دنبال انها هستیم و در این راستا ادارات و نهادهای فرهنگی و انجمن های مردمی می توانند از ظرفیت تریبون نماز جمعه و مساجد بهره گیرند  و با همکاری روحانیون، معتمدین ، متنفذین و  فعالین مدنی در جهت فرهنگ سازی به منظور کاهش اسیب های اجتماعی اقدام کنند.

فرماندرا سردشت معنویات را ضامن سلامت جامعه عنوان کرد و افزود: هر کجا که باورهای دینی و موضوعات معنوی تضعیف شده است شاهد ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات حوزه فرهنگ هستیم و برعکس هرکجا به معنویات و ارزش های دینی توجه و اهتمام ورزیده شده است کمترین میزان آسیب های اجتماعی را شاهد بوده ایم، پس می طلبد که روی موضوعات دینی سرمایه گذاری ویژه ای لحاظ نماییم و جهت تقویت آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.

فرماندار ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان را یکی از برنامه های در دست اجرا عنوان کرد و افزود: هر روز 4 مدیر شهرستان ارزیابی  و فعالیت 4 ماهه آنها بررسی خواهد شد که فعالیت های اجتماعی و فرهنگی یکی ار شاخص های این ارزیابی است، اداراتی که در این خصوص بیشتر تلاش را داشته و در حوزه فرهنگ اقدامات و دستاوردهای موثری داشته اند به نحو مطلوب مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و کم کاری در این حوزه نیز در کارنامه عملکردی مدیران درج خواهد شد.

 

# نظر : 0