برگزاری جلسه کمیته اجر به اجر شهرستان سردشت :

🔹️امروز با ریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت، قادری کارشناس مسئول اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی، مدیر آموزش و پرورش و خیرین شهرستان جلسه کمیته اجر به اجر در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

یکشنبه ۲۰ مهر۱۳۹۹

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت