بیست و نهمین جلسه ستاد مقابله با کووید ۱۹️برگزاری شد

️برگزاری بیست و نهمین جلسه ستاد مقابله با کووید ۱۹ با حضورامام جمعه سردشت، " اقصی نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت  و اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

این مطلب را دکتر روژان قادری مدیر شبکه بهداشت و درمان عنوان نمود: 

مشاهده یک مورد کرونای انگلیسی در سردشت

آمار کلی کووید _۱۹ تا این لحظه: 

کل نمونه برداری شده :  ۹۳۳۱ مورد
 کل نمونه برداری بستری: ۹۳۲ مورد 
کل موارد نمونه برداری سرپایی: ۸۳۹۹ مورد 
کل موارد فوتی: ۱۳۰ مورد  که از این تعداد ( ۱۰۰ مورد مثبت ، ۳۰ مورد منفی)

کل موارد تست سریع: ۲۴۹۴ مورد که از این تعداد ( ۲۱۷ مورد مثبت)

تا این لحظه ۳ مورد بستری داریم( ۱ مثبت ، ۲ منفی)

شایان ذکر است تا این لحظه یک مورد کرونای انگلیسی در سردشت مشاهده شده که بیمار و اطرافیان آن تحت مراقبت و قرنطینه خانگی می باشند.

- پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت 
🆔