بازدید فرماندار شهرستان سردشت از دانشگاه پیام نور :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز صبح سه شنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۹ اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به همرا مسئولین سایر ادارات از دانشگاه پیام نور جهت امادگی و اجرای تمهیدات لازم برای برگزاری کنکور سراسری بازدید کردند.