بازدید دکتر علیخانی؛ از منطقه گردشگری گراوان بخش جدید ربط

🔺بازدید دکتر علیخانی؛ معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ایی معاون اول رئیس جمهور از منطقه گردشگری گراوان بخش جدید ربط

➖سه شنبه: ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت