️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از روستای باوه

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت بهمراه بخشدار مرکزی و سایر مسئولین ادارات شهرستان با حضور در روستای باوه از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستا قرار گرفت.
وی ضمن استماع مسائل و مشکلات مردم دستورات لازم برای حل این مشکلات را صادر نمود.

- چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰