گزارش تصویری مراسمات جشنواره خیرین مدرسه ساز سردشت و معارفه اولین شهردار شهر نلاس