جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سردشت برگزار شد.

🖋به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سردشت پیش از ظهر امروز با ریاست " حسین خضری " معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و سایر

اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. 

🔸️خضری معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار گفت: اشتغال و تولید از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری به شمار می‌رود تا جای که ایشان برای چندمین سال متوالی ضرورت توجه به ضرفیت های داخلی و توجه به

حوزه اقتصاد را مورد تاکید قرار داده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اظهار داشت: که ادارات موجود و مرتبط با بحث اشتغال باید در راستای حل مسئله بیکاری اهتمام ورزند چرا که امروزه یکی ازمعضلات اصلی جامعه بیکاری می باشد

▪️در ادامه روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته امداد امام خمینی(ره)،بانک های کشاورزی،توسعه و تعاون و... به بیان ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال و تسهیلات اشتغالزایی

پرداختند و نهایتا مصوبات جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- سه شنبه 3 اسفند 1400