بازدید از عملیات آسفالت ریزی جاده روستایی- روستای بصره (بخش ربط)

 باحضور فرماندار شهرستان سردشت، نماینده مردم شریف شهرستان های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، بخشدار ربط وسایر مسئولین شهرستان؛
🔹️بازدید از عملیات آسفالت ریزی جاده روستایی- روستای بصره (بخش ربط)

- چهارشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت