بازدید فرماندار شهرستان سردشت از عملیات آسفالت ریزی محور نلاس __ سردشت

▪️اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به همراه بخشدار وزینه،روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای، راه وشهرسازی،گاز و پیمانکار پروژه از عملیات آسفالت ریزی محور " نلاس- سردشت " بازدید به عمل آوردند. 
▪️شایان ذکر است فاز اول آسفالت جاده مذکور به طول تقریبی ۱۱۰۰ متر با عرض ۱۱ متر با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال توسط شرکت افق راه آشنا زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی آسفالت شد.

- یکشنبه  ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ 

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت