سرپرست فرمانداری سردشت:
وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست
سرپرست فرمانداری سردشت گفت: وضعیت ترافیک در شهر سردشت رضایت بخش نیست و باید تدابیری برای روان کردن گره های ترافیکی اندیشیده شود.
  • سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 21:02
سرپرست فرمانداری سردشت مطرح کرد
پیشرفت هر جامعه ای در گرو فرهنگ آن جامعه است
سرپرست فرمانداری سردشت گفت: پیشرفت هر جامعه ای در گرو فرهنگ آن جامعه است.
  • سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 20:56
1 2 3