# باریاست فرماندار سردشت صورت گرفت
هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان:
  • سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:46
به مناسبت هفته نیروی انتظامی
#دیدار فرماندار با فرماندهی انتظامی شهرسردشت:
  • سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:18
به مناسبت هفته نیروی انتظامی
#دیدار فرماندار با جانشین فرماندهی مرزبانی شهرسردشت:
  • سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:14
#به مناسبت آغاز دهه وقف
▪️دیدار رئیس و پرسنل اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان سردشت با فرماندار:
رئیس ادارەاوقاف در دیدار با فرماندار سردشت از #تشکیلشورایامورخیریه #برایاولین_بار در شهرستان خبر داد.
  • دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 13:43
ابلاغ محدودیت تردد در شهرستان سردشت
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس شهرستان سردشت
  • پنج شنبه 24 مهر 1399 ساعت 08:17
1 2 3 4 5 6