فرماندار سردشت
جوانان سرمایه های ملی ما هستند که باید به خوبی تقویت شوند
  • شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 19:02
با‌ حضور مدیرکل‌ اداره‌ راهداری‌ و‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ استان‌ آذربایجان‌ غربی؛
جلسه بررسی‌ وضعیت‌ پروژه‌های‌ راهسازی‌ شهرستان سردشت برگزار شد
  • پنج شنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:29