باحضور فرماندار شهرستان سردشت؛
یک مدرسه خیر ساز در روستای بانه زیر کلنگ زنی شد
  • دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:47
1 2 3 4 5 6