با همت فرماندار شهرستان سردشت سریعترین نقاش آسیا وارد عرصه سلامت شد:
▫️فرماندار سردشت گفت: اقای نصیری بدون هیچ چشم داشتی پا به این میدان جهادگونه گذاشته است
  • سه شنبه 4 آذر 1399 ساعت 14:38
1 2 3 4 5 6 7