سرپرست فرمانداری سردشت از طریق سامانه سامد به درخواست های مردم پاسخ داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ؛ اقصی نخشی پور که برابر هماهنگی های قبلی در مرکز سامد حضور یافتند بصورت تلفنی پاسخگویی درخواستها و مطالبات شهروندان سردشت بودند

در بازه یک ساعت ۲۲ نفر از شهروندان سردشت با  سرپرست فرمانداری تماس گرفتند و درخواست های مردم را پاسخ دادند.