طرح ملی بیمه سلامت اجباری عمده مشکلات حوزه درمان را مرتفع خواهد کرد

در جلسه ای با حضور فرماندار جزئیات طرح بیمه سلامت اجباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت

فرماندار سردشت بیمه را رکن اصلی یک جامعه توسعه یافته عنوان کرد و افزود: طرح فراگیر کردن بیمه سلامت یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید در راستای طرح تحول سلامت بود و در لیست اقدامات ماندگار دولت تدبیر و امید ثبت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز شنبه 98/8/4 در نشستی با حضئر فرماندار و روسای مجموعه ای از ادارات حوزه سلامت، جزئیات مربوط به طرح ملی بیمه سلامت اجباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نخشی پور طرح بیمه سلامت اجباری را یک طرح بسیار ارزشمند خواد و خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این طرح ضمن بهره مندی اقشار کم توان و بی بضاعت جامعه از مزایای بیمه، عمده مشکلات حوزه بهداشت و درمان برطرفخواهد شد.
حمید کشاورزی ریاست بیمه سلامت سردشت در خصوص این طرح گفت: طرح بیمه سلامت اجباری با هدف برخورداری تمامی اقشار جامعه از خدمات بیمه ای اجرا خواهد شد.وی افزود این طرح با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و پس از شناسایی دهک های کم درامد و بی بضاعت جامعه، بیمه این افراد بصورت رایگان صادر خواهد شد.سامانه ثبت نام این طرح در چند روز آینده فعال خواهد شد.