شورای حمایت و توسعه سازمان های مردم نهاد تشکیل جلسه داد

اولین جلسه شورای حمایت و توسعه سازمان های مردم نهاد با حضور فرماندار سردشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز سه شنبه 98/9/19 اولین جلسه شورای حمایت و توسعه سازمان های مردم در دفتر فرماندار سردشت برگزار شد.
فرماندار سردشت در این جلسه که هدف از تشکیل آن توسعه و گسترش فعالیت های انجمن های مردم نهاد و حمایت از فعالیت های آنان در چهارچوب قانون بود، ضمن تاکید بر حضور مردم در پیشبرد  و توسعه فعالیت های اجتماع محور افزود: انجمن های مردم نهاد نقش بسزایی در فرهنگ سازی و ایجاد هماهنگی بین مردم با ارگانهای دولتی را دارند و می توان از توان و ظرفیت قانونی آنان برای اجرای برنامهه های توسعه ایی در زمینه های مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی بهره برد.
در این جلسه پرونده متاقضیان تشکیل 2 انجمن به نامهای موسسه خیریه بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت و انجمن توسعه کارآفرینی و مهارت آموزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظر اعضا و کسب حداکثر آرا، موافقیت های اولیه برای تاسیس این 2 انجمن اعلام شد.
در صورت طی مراحل قانونی و صدور موافقت های نهایی، فعالیت رسمی این انجمنها حول موضوعات مرتبط آغاز خواهد شد.