ارتباط با مجموعه فرمانداری

مدیران
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس
لقمان خسروپورآذرفرماندار4444322911
علی خوشمراممعاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی4444322797
ناصر یوسفیبخشدار مرکزی4444324312
میراشکان مهدوی نیابخشدار وزینه 

4444353355

 

واحدهای فرمانداریشماره تماس
دفتر فرماندار04444322911
حراست04444322995
دفتر سیاسی 
دفتر معاون 
روابط عمومی04444335038
امور بانوان04444325036
امور اداری و مالی04444322595
دفتر فنی 
امور اجتماعی