معرفی فرماندار

نام و نام خانوادگی:  لقمان خسروپور آذر 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

سوابق :

- مسئول دفتر امور اجتماعی و  انتخابات فرمانداری سردشت
- مسئولیت صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان سردشت
- کارشناس مسئول  امورسیاسی و اجتماعی فرمانداری مهاباد
- معاون عمرانی فرمانداری بوکان
- سرپرست بخشداری
- سرپرست فرمانداری بوکان
- معاون مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری آذربایجان غربی