معرفی فرماندار

 

نام و نام خانوادگی: اقصی نخشی پور

تاریخ تولد: 1346

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA)

سوابق شغلی:

- شهردار شهر میرآباد به مدت 8 سال

- شهردار شهر مرزی سرو به مدت 4 سال و 2 ماه 

- مدیر عامل جمع خیرین مدرسه ساز منطقه صومای و برادوست 

- عضو مجمع عمومی سازمان همیاری شهردای استان آذربایجان غربی 

- معاون مرکز تحقیق و توسعه شهرداری کلان شهر ارومیه 

- مدیر اداره پژوهش و خلاقیت