جاذبه های گردشگری و تاریخی

آبشار شلماش:

از مهمترین آبشارهای حوضه زاب در مسیر رودخانه شلماش قرار دارد که با جهت شمال غربی – جنوب شرقی در پایین دست (ویسک) ( رودخانه پمو) به رودخانه زاب می ریزد . این رودخانه دقیقا بر روی گسل فرعی روستای آلمان و روستای شلماش جاری است و بستر آن در محل تلاقی فیلیت هوموژنز ( یکنواخت ) و مرمر قرار دارد که در طی مسیر گاه برروی مرمر و در بعضی مکانها بر روی فیلیت جریان می یابد . در پایین دست جاده سردشت – شلماش نرسیده به روستای نامبرده 3 آبشار در مصافتی کوتاه 200 متری نمایان هستند که آبشار جنوبی تر به علت ارتفاع فراوان و شکست شیب در مرکز آن 2 آبشار تلقی می گردد و آبشار شمالی تر که در اطراف آن پوشش جنگلی متراکم وجود دارد از چشم اندازهای طبیعی زیبای منطقه محسوب شده و سالیانه مردم زیادی را به خود جلب می کند .

چشمه معدنی گراوان:

 

این چشمه از چشمه های آب معدنی می باشد معدنی و گاز دار می باشد که املاح در آن حداقل یک گرم در لیتر می باشد این چشمه در نزدیک روستای ( کانی گویز) در جنوب شرقی حوضه زاب واقع است که آب جوشان از آن بیرون می آید در کل این چشمه معدنی و گاز دار می باشد حتی در امور پوست درمانی مورد استفاده قرار می گیرد این چشمه در جوار شرقی رودخانه زاب بین روستاهای (هرمزآباد) و (کانیه کویز ) برروی سازنده فیلیت هوموژنز (یکنواخت ) و آبرفت های رودخانه ای قرار دارد . آب این چشمه پس از جریان در سطح زمین از خود مواردی برجای می گذارد که روز به روز بر حجم توده مخروطی شکل آن افزوده می گردد . اب آن از نظر سنتی جهت معالجه امراض جلدی شهرت داشته و خواص درمانی و بیو لوژیکی دارد .

رودخانه زاب و سد سردشت:

 

 

سد مخزنی سردشت بر روی رودخانه کلاس قرار دارد که هدف از اجرای آن تنظیم و مهار آبهای مرزی در حوضه کلاس و استفاده بهینه جهت تامین انرژی برق آبی است مساحت دریاچه 17 کیلومتر مربع و طول دریاچه 26 کیلومتر است که یکی از چشم اندازهای زیبای گردشگری محسوب می شود.

پل تاریخی قلعه تاسیان:

 

 

گرمابه تاریخی بیستون: