سازمانهای مردم نهاد

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

موضوع فعالیت

دستگاه صادر کننده پروانه فعالیت

شماره و تاریخ پروانه فعالیت سمن

شماره  و تاریخ ثبت حقوقی  سمن

فعال/غیر فعال

شماره حساب بانکی سمن

و شماره کارت عابر بانک سمن

نام مدیر عامل و شماره تماس

نام  رئیس هیات مدیره و شماره تماس

آدرس محل فعالیت

1

انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان سردشت

کمک به تاسیس کتابخانه

فرمانداری

پ س / 1/205/1435

6/5/95

شناسه ملی 14005789295

شماره 42

30/1/95

فعال

بانک ملی0110684224008

حسن  عبداله پوری

09144420792

مصطفی نقیب

09121014616

خ حافظ

2

موسسه زندگی سبز سردشت

تلاش برای حمایت از آسییب دیدگان اجتماعی

فرمانداری

پ ص 09/406/1435

25/9/95

شناسه ملی 14006390711

شماره 45

9/9/95

فعال

78041159304781

بانک  مهر ایران

(شماره کارت)

6063737000035467

خانم پرشنگ خلکانی

09143428791

خانم پرشنگ خلکانی

09143428791

خ شهید صالحی

3

انجمن مردمی پیشگیری از اعتیاد نشاط

فرهنگی،

 پیشگیری ، آموزشی در حوزه اعتیاد

فرمانداری

1/1494

31/3/84

شماره 10

10/5/84

فعال

بانک ملت4149759736

حسن امانی

09141661164

امیر دولتی

09141661164

خ شهید رجایی ساختمان پزشکان رازی

4

انجمن خیریه حمایت از بیماران صعب العلاج سردشت

حمایت های بهداشتی، درمانی، معیشتی، اجتماعی از بیماران خاص و صعب العلاج

فرمانداری

شماره 1/9404

22/12/83

شماره 4

9/4/81

فعال

بانک ملی01056563002

بانک رفاه(شماره کارت)

5894631520862095

خانم منیره عبداله پوری

09143440328

خانم منیره عبداله پوری

09143440328

خ شهید صالحی

5

انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

احقاق حقوق مادی و معنوی قربانیان سلاحهای شیمیائی و تلاش در جهت نابودی سلاحهای کشتار جمعی و گسترش صلح دوستی

فرمانداری

شماره  5/8527

17/11/83

شماره 2

12/10/80

فعال

0100949555001

بانک ملی حساب سیبا

حسین محمدیان

09144441067

عبدالرحیم کریمی واحد

09121776830

خ وحدت پاساژ اشکانی طبق دوم پلاک 7

6

جمعیت خیریه و عام المنفعه طنین ندای رحمت

حمایتهای مادی و معنوی و توانمند سازی مستضعفان

فرمانداری

454/1435

20/10/96

شناسه ملی14007177200

شماره 48

9/8/96

فعال

بانک ملی 0111503046004

 (شماره کارت)

6037991899939098

ستاره فتاح پور

09144428791

ستاره فتاح پور

09144428791

خ  سید قطب پاساژ رستمیانی طبقه دوم

7

موسسه کانون فرهنگی اجتماعی زنان سردشت

فرهنگی، آموزشی در حوزه بانوان

فرمانداری

495/1435

27/1/92

شماره 6

25/1/82

فعال

بانک ملی 0108358159008

خانم معصومه قادرزاده

09141664931

خانم معصومه قادرزاده

09141664931

خ  اویس القرنی

8

انجمن جامعه شناسی ایران (دفتر سردشت)

فرهنگی، اجتماعی، تحقیقاتی، آموزشی

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

-

شماره 2860

5/3/1380

فعال

-

عثمان محمودی

09120136756

عثمان محمودی

09120136756

خ  فرهنگیان