با هدف حمایت از بیماران سرطانی
🔺️افتتاح دفتر انجمن خیریه و بیمارستان امید در سردشت
  • سه شنبه 7 دی 1400 ساعت 17:11